Tkanina artystyczna podczas YTAT. obraz uczuć młodego pokolenia

Ponad czterdzieści prac młodych artystów wykonanych w przeróżnych, czasem zaskakujących technikach, można obejrzeć tylko do końca roku w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi.

4 edycja YOUNG TEXTILE ART TRIENNIAL – TRIENNALE TKANINY MŁODYCH  (YTAT) organizowana  przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi wraz z Centralnym Muzeum Włókiennictwa oraz Miejską Galerią Sztuki w Łodzi to międzynarodowa wystawa i konkurs z zakresu tkaniny artystycznej skierowany do studentów uczelni artystycznych z całego świata.

Kolejna, czwarta już edycja rozpoczęła się w październiku 2022 roku, jako wydarzenie towarzyszące 17. Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi. Wystawa i konkurs skierowane są do studentów studiów I i II stopnia, a także absolwentów, uczelni w Polsce i zagranicą zaproszonych przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi do wzięcia udziału w projekcie.Na tegoroczny YTAT zgłosiło się 45 studentów z 18 uczelni z 11 krajów: Szwecji, Estonii, Finlandii, Litwy, Japonii, USA, Czech, Słowacji, Rumuni, Słowenii i Polski.

Koncepcja kuratorska wystawy

Tematem przewodnim wystawy zaproponowanym przez kuratorki: Dominikę Krogulską oraz Martę Kowalewską jest: „stan splątany”. W obliczu kryzysu klimatycznego, pandemii, rozgrywających się tuż za wschodnią granicą Polski wydarzeń, hasło to nabiera dodatkowego znaczenia. Temat, stwarzający szerokie pole do interpretacji, został znakomicie wykorzystany przez młodych twórców. 

Przestrzeń wystawy podzielona została na tematyczne pokoje.  Zagadnienia poruszane w poszczególnych pokojach rezonują z refleksjami o kondycji dzisiejszego świata. Te myśli znalazły swoje odzwierciedlenie w pracach artystów.


Odniesienie do natury i troska o planetę

Prace skupione wokół tematu czerpią z natury, a przede wszystkim obrazują troskę o kondycję naszej planety.  Twórcy wykorzystują materiały przetworzone, by podkreślić znaczenie zrównoważonego rozwoju dla przetrwania ludzkości. Manifestują swoją przynależność do świata jako całości i wyrażają swoje obawy o przyszłość planety wplatając w swoje prace elementy pochodzące ze świata organicznego.

Kruchość życia, przemijanie

Widać również poruszenie ostatnimi dwoma latami pandemii i związanym z nią odchodzeniem bliskich –  prace z tego obszaru są wyjątkowo poetyckim zmaterializowaniem trosk i uczuć towarzyszących smutkowi oraz ulotnością ludzkiego istnienia. Powstałe z tych refleksji tekstylne zapisy zawsze będą nas odsyłać do tego momentu w historii.

Mandorla dla ziemi / Jonatan Jurkowski

Wielozmysłowe doznania

Wystawa skłania widza do doświadczania prac pozostałymi zmysłami – dotykiem, zapachem, słuchem równie mocno jak wzrokiem. Możemy zauważyć wiele prac działających na nasze odczuwanie haptyczne: same zachęcają do odkrywania ich dotykowego potencjału. W kontekście artystycznym prezentowane prace dają niewątpliwie podstawę do dyskusji na temat relacji tkaniny artystycznej i użytkowej w stosunku do innych dyscyplin, ale też i do szerzej pojętych zjawisk, jakimi są sztuki wizualne i performatywne.   

Soft or Not / Zuzanna Wójcik

Mikro – makro Świat

Artyści zafascynowani są  światem w skali mikro, na co dzień niedostrzegalnym w ludzkiej skali.  Znajdują tam inspiracje, które przekładają się na skalę makro.

Zbliżenie / Zuzanna Skrzypczak

Powrót do dzieciństwa 

Inni z kolei z nostalgią wracają do beztroskich lat młodości, przywodzą wspomnienia obrazując je w tkaninach.  Widzą również szansę w nowym pokoleniu:  młodych, wrażliwych, empatycznych młodych ludzi, którzy pozwolą  zapewnić nam lepszą przyszłość.

Brak równości w społeczeństwie funkcjonującym w oparciu o nowoczesne technologie na przykładzie różnych pokoleń / Maria Pilm
Zwierzogród / Mariola Stpiczyńska

Wielość tekstur, faktur, materiałów

Na wystawie możemy zaobserwować różne podejście do użytkowanych materiałów, technik i realizowanych działań. Wyraźnie widać, że studenci stosują tworzywa odległe od tradycji dla tej dyscypliny. Poszukują nowych, bardzo nieoczywistych, poruszających wyobraźnię surowców by zdecydowanie i jasno zakomunikować swoje refleksje, obawy i prognozy dotyczące nadchodzącej przyszłości.

Nagrodzone prace

Laureatów wyłoniło międzynarodowe jury w składzie: Hella Jongerius (Niemcy), Dorota Stępniak (Polska), Janis Jefferies (Wielka Brytania), Aleksandra Gaca (Holandia), Jessica Hemmings (Wielka Brytania).

Przyznano cztery równorzędne nagrody: Tkanina Artystyczna, Tkanina Projektowa, Kategoria Interdyscyplinarna. Ta ostatnia została specjalnie powołana przez jury, które uznało, że część prac wymyka się jasnemu podziałowi na tkaninę projektową i artystyczną.

Nagrodzone prace można obejrzeć tu:http://ytat.asp.lodz.pl

Perspektywy

Da się zauważyć  coraz większe zainteresowanie sztuką włókna wśród młodych artystów.  Co ciekawe pozycja polskiej tkaniny artystycznej jest wciąż w sztuce światowej bardzo znacząca. Jeszcze większą radość sprawia to, że w tym gronie niezwykle istotną rolę odgrywa tkanina łódzka.

Z perspektywy osoby kuratorującej tę wystawę wieńczącą 4. edycję międzynarodowego przedsięwzięcia mogę stwierdzić, że wciąż się rozwijamy. Tym razem ekspozycja nie była już tylko wizualną aranżacją i zauważona w zgłoszonych pracach narracja została celowo wyeksponowana. Mam nadzieję, że zgodnie z rekomendacjami tegorocznych znakomitych jurorek (choćby Helli Jongerius) kolejną edycję rozszerzymy na wszystkie uczelnie świata zajmujące się tkaniną i do wystawy to jury wybierze reprezentację. Jeśli traktujemy takie przedsięwzięcie jak pewien pomiar stanu młodej tkaniny, to zdołamy go dokonać jedynie wówczas gdy do próby zbierzemy jak najwięcej materiału – podsumowuje Dominika Krogulska kuratorka wystawy.

Wydarzenie towarzyszące: sympozjum naukowe

W ramach projektu odbyło się również sympozjum naukowe poświęcone współczesnej roli tkaniny artystycznej, podczas którego zwrócono uwagę na to,  jak silne jest obecnie zainteresowanie tkaniną w kontekście zarówno wystroju wnętrz jak i obiektów artystycznych. Płynność i plastyczność tego medium sprawia, że tkanina dobrze odnajduje się zarówno w świecie sztuki wysokiej jak i w designie.

Zespół

Kuratorzy wystawy:  Dominika Krogulska-Czekalska,  Marta Kowalewska; Organizatorzy: Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz Wydział Sztuk Projektowych ASP Łódź. Wystawa YTAT 2022 jest wydarzeniem towarzyszącym 17. Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.