Niedawno, w ramach „Spotkania na śniadanie” organizowanego na platformie www.archidesk.pl miałam okazję opowiadać o tym,